Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand og oppgraderings- og vedlikeholdsbehov.

Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene, normal byggeskikk og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapport benyttes normalt ved salg av eiendom, og det anbefales å velge rapport som inkluderer markedsverdi. Takstmannen er den som har best kunnskaper om boligens faktiske tilstand og som kan vurdere verdi basert på egne observasjoner og funn.

Rapporten beskriver de ulike bygningsdeler med en beskrivelse, vurdering og anbefalinger om utbedringer. Det settes tilstandsgrad fra 0 til 3 for de ulike bygningsdelene som beskriver bygningsdelens tilstand. Ved utskiftingsbehov beregnes et kostnadsintervall for hva det vil koste å utbedre eventuelle avvik som er funnet på boligen. Det utføres fuktmålinger og takstmannen kontrollerer nøye for skader på fastsatte kritiske områder.

Ønsker du å bli kontaktet angående tilstandsrapport?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.