Skjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Partene (den skadelidte og forsikringsselskap) velger hver sin skjønnsmann. Deres jobb er da å bli enige om erstatning med bindende virkning.

Ønsker du å bli kontaktet angående skjønn?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.