Skadetakst

Når du oppdager en skade i boligen din er det viktig å avdekke skadens omfang og årsak så fort som mulig.

En sertifisert skadetakstmann vil gjøre grundige undersøkelser av skaden som er oppstått, foreslå strakstiltak og hva som må gjøres for å utbedre skaden. Takstmannen beregner hva skaden koster å utbedre og kan veilede deg videre for å finne fagfolk som kan utbedre skadene. Takstmannen kan også ha kontakt med ditt forsikringsselskap i forbindelse med skaden.

Om det er en brannskade, vannskade, tilbakeslag av kloakk, skadedyr eller andre forhold som medfører skaden, så er det viktig å få dette vurdert av en takstmann som er vant med skadetaksering.

Ønsker du å bli kontaktet angående skadetakst?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.