Reklamasjonstakst

Oppdager du at boligen har feil, mangler eller skader som ikke er opplyst om i forbindelse med salg?

Dersom det avdekkes skader eller ufagmessigheter som det ikke er opplyst om i salgsopplysninger kan dette være reklamasjonsberettiget.

Det kan også være aktuelt for selger å vurdere de forhold som en kjøper har reklamert på, og det er derfor ikke uvanlig at det foretas en vurdering av en uavhengig takstmann rekvirert av kjøper og en av selger. I en del tilfeller er kjøper og/eller selger forsikret. Takstmann kan gjennomføre befaring, vurdere eventuelle avvik, beskrive fagmessig utbedringsmetode og kalkulere hva det koster å sette boligen i forventbar stand. Sammen med juridisk ekspertise kan takstmann vurdere saken og rådgi videre prosess. Takstmann kan også bistå i reklamasjonssaker som går på håndverk- og byggetjenester. Takstmann vil da vurdere arbeidene som er utført opp mot kontrakt og gjeldene regelverk.

Ønsker du å bli kontaktet angående reklamasjonstakst?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.