Overtakelsesforretning

Ved overtakelse av ny bolig kan det være en fordel å ha med en takstmann.

Takstmannen gjør da undersøkelser opp mot forskriftskrav og bruker sine kunnskaper til å sikre deg som boligkjøper i størst mulig grad mot ubehagelige overraskelser etter overtakelse. Oppdragets omfang avhenger av dine ønsker for gjennomgangen. Ved overtakelse av nybygg er det mange punkter som skal kontrolleres. Det utføres visuell kontroll av boligen og eventuelt tilhørende arealer, og det skrives en protokoll fra gjennomgangen, normalt sett av utbygger/selger. FDV dokumentasjon gjennomgås og det kontrolleres at boligen er fagmessig bygget uten inngrep i konstruksjonene. Dersom det avdekkes avvik som må utbedres, kan takstmannen sørge for at det holdes igjen et gitt beløp som tilsvarer mulige utbedringskostnader frem til utbedring er utført. I enkelte tilfeller kan det også være anbefalt at boligen ikke overtas i den stand den er på overtakelsesdagen.

Ett år etter overtakelse av nybygg er det vanlig å bli kalt inn til en 1.årsbefaring sammen utbygger. Da har man mulighet å gå gjennom eventuelle feil og mangler som har kommet frem eller oppstått etter overtakelse.

Både bygg og teknisk anlegg som røropplegg og el-anlegg anbefales gjennomgått, men dette avhenger av oppdraget.

En forbefaring er en befaring, vanligvis noen uker før selve overtakelsen av ny bolig, der man går gjennom boligen for å se at alt er slik kunden ønsker og at alt er i orden inne i konstruksjoner før de lukkes. Da vil utbygger ha mulighet å gjøre nødvendige endringer/utbedringer før selve overtakelsen. Takstmann kan bistå både selger og kjøper under alle disse befaringene.

Ønsker du å bli kontaktet angående overtakelsesforretning?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.