Næringstakst

Taksering av næringseiendom baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, tekniske verdier, leiekontrakter, markedsleie, kapasitet i markedet, alternativ bruk m.m.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske TEGoVA ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge og noen av Takstsentralens takstmenn har sertifiseringen.

Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Tilstandsrapporter blir utarbeidet med grundig beskrivelse av næringseiendommens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Byggetekniske forskrifter blir lagt til grunn som referansenivå. Tverrfaglige tilstandsrapporter er ofte anbefalt i slike oppdrag, med tekniske vurderinger av bygg, elektro og VVS.

Ønsker du å bli kontaktet angående næringstakst?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.