Energimerking

Innføring av energimerking er en del av myndighetenes strategi i forbindelse med visjonen om lavutslippssamfunnet.

Ved salg eller utleie av boliger og næringseiendommer er det derfor krav til energimerking. Takstsentralen har en rekke takstmenn som utfører oppdrag med energimerking av bygg, både private og offentlige yrkesbygg.

Enkel energiattest:

  • Energimerket angir boligens energistandard.
  • Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.
  • Energimerket symboliseres i attesten med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter og bokstaven viser energikarakter.
  • Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen og oppvarmingsanlegget er.
  • Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av oppvarmingen som dekkes av strøm, olje og gass. Karakteren er ment å skulle stimulere til øket bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Takstmann kan utarbeide en tiltaksliste. Denne skal inneholde anbefalte energieffektiviserende tiltak som kan gi boligen bedre energikarakter.

Takstmann kan bistå med utarbeidelse av søknad om Enova-tilskudd.

Ønsker du å bli kontaktet angående energimerking?​

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.