El-takst/kontroll

El-taksering er et viktig fagområde med stor betydning for sikkerhet både for personer og mot brann.

En el-takstmann gir uavhengige vurderinger av el-sikkerhet i din bolig og vurderer installasjoner og behov for eventuelle tiltak.

Målet med en el-kontroll er å avdekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler. El-sikkerheten i norske boliger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet. Kontrollen innebærer en enkel gjennomgang basert på stikkprøver og målinger som gir en generell tilstand av ditt elektriske anlegg. Kontrollen gir grunnlag for å vurdere om det er behov for en mer grundig el-takst.

Ønsker du en mer grundig kontroll av ditt elektriske anlegg kan du bestille en tilstandsvurdering av el-anlegget. Du mottar tilstandsrapport når kontrollen er utført. Tilstandsrapporten kan ansees som et verdipapir i forbindelse med salg.

El-takstmann kan gjennomgå det elektriske anlegget og avdekke eventuelle feil og ufagmessigheter som må utbedres for å ha et forsvarlig el-anlegg i forbindelse med skader eller eierskiftesaker. Man er som boligeier forpliktet etter lov å holde el-anlegget i stand. Mange har avvik ved anlegget som må utbedres, og dette resulterer i at man i forbindelse med et eierskifte kan avdekke avvik som selger kan være ansvarlig for.

Ønsker du å bli kontaktet angående el-takst/kontroll?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.