Byggelånsoppfølging

Byggelånskontrolløren fortar en forsvarlig besiktigelse og oppfølging av prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift, samt påse at tidsrammer overholdes.

Byggelånskontrolløren er uavhengig av kunde og entreprenør, med mindre annet er særskilt avtalt. Kontroll og oppfølging gjennomføres i tett dialog med din bank.

Byggelånskontrolløren må signere taushetserklæring etter bankens standard og er underlagt den samme taushetsplikt som banken for de opplysninger som blir kjent i forbindelse med oppdragene.

Ønsker du å bli kontaktet angående byggelånsoppfølging?

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.