Arealmåling

Arealmål brukes bl.a. ved belåning/taksering av eiendommer, omsetning av private eiendommer og næringseiendommer.

Arealmål brukes bl.a. ved belåning/taksering av eiendommer, omsetning av private eiendommer og næringseiendommer, ved beregning av forskjellige typer avgifter, som grunnlag for offentlig statistikk, beregning av grad av utnytting, vurdering av priser m.m.

Etter dagens avhendingslov er det små avvik som skal til før det foreligger erstatningsgrunnlag ved feil angivelse av arealer. Dersom boligen er målt feil med over 2%, og over en kvadratmeter feil, kan reklamasjonsgrunnlaget være et faktum. Det er krevende å måle opp en bolig på korrekt vis og det anbefales å bruke en takstmann for å gjennomføre slike målinger.

DEFINISJONER AREAL

Bebygd areal (BYA): horisontalprojeksjon av enten bygning(er), bygningsdeler eller tilhørende konstruksjoner over bakken. For bebygd areal henvises det i sin helhet til NS 3940: 2012 og H-2300 Grad av utnytting.

Bruttoareal (BTA): det måleverdige arealet som begrenses av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

Bruksareal (BRA): det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger).

Primære rom (P-ROM): måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.

Sekundære rom (S-ROM): måleverdige rom som benyttes til lagring, tekniske rom m.m.

Ønsker du å bli kontaktet angående arealmåling?​

Vår jobb er å sette deg i kontakt med en uavhengig og kvalifisert takstmann for å hjelpe deg videre i din prosess.